Jag vill prenumerera

Fyll i dina uppgifter i formuläret.

Nyhetsbrevet distribueras åtta gånger/år.

Årsavgift: 1 520 kronor (exkl moms).

Du kan också välja att lägga in flera mottagare samtidigt. Priset gäller per mottagare.

Om du vill veta mer om nyhetsbrevet Internationell VA-utveckling, kontakta Erik Winnfors Wannberg, Ohlson & Winnfors AB, telefon 019-10 80 50, e-post info@internationellva.se

Jag önskar prenumeration för

 

Mottagare